THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 37
Số lượt truy cập: 1969703
QUẢNG CÁO
[1] 2 [Sau]
Tên tài liệu Download
QD 1379 giao chi tieu KHPT lop HS cho cac truong THPT nam hoc 19-20
QD 573 khen thuong thanh tich thi dau tai HKPD cap_tinh
CV 1959 HD thuc hien nhiem vu GDTrH nam hoc 2018-2019
CT 10 thuc hien nhiem vu trong tâm nam hoc 2018-2019
CV 710 huong dan tuyen sinh nam hoc 2018-2019
CV 696 quy doi chung chi ngoai ngu
TAI_LIEU_HD_RA_DE_KT_CAC_MON_HOC
Thong_tu_22_va_VB_hop_nhat
KH BDTX NAM 2018-2019
CV_344_HD_trien_khai_chuong_trinh_GDPT
CV_315_HD_trien_khai_chuong_trinh_giao_duc_pho_thong
CV_286_to_chuc_tap_huan_trien_khai_chuong_trinh_GDPT_moi
Cong van 5555 BGDDT
Cong van 4612bgddt-gdtrh
Cong van 3535GDTrH
CV chỉ đạo thực hiện chương trình GDPT mới
Chương trình GDPT mới
Hệ thống tài liệu hướng dẫn chương trình GDPT mới
CV 158 HD vận động ngày hội giọt máu hồng tinh nguyên
Nội quy hội thi GV dạy giỏi cấp huyện bậc Tiểu học
CV_161_bao_cao_so_lieu_to_chuc_Doan_-_Doi_2
CV_967_KH_kiem_tra_PCGD_2017
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN CẤP TIỂU HỌC NĂM HỌC 2017 - 2018
Thông tư 22 và VB hợp nhất
Tổ chức giáo viên học sinh ký cam kết chấp hành nội quy trường học
CV 259 triển khai thực hiện Nghị định số 23/2015/NĐ-CP
Công văn 292 lập hồ sơ đăng kí thăng hạng
CV_ 71 cử thành viên tham gia thẩm định DAVTVL
CV HD kiểm tra nội bộ trường học
CV 1893 hưởng ứng ngày toàn dân PCCC[1] 2 [Sau]
TÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
Trần Bá Tiến
Trần Bá Tiến
ĐT: 0945715162
Phạm Thị Uyên
Phạm Thị Uyên
ĐT: 0912279575
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG TIỂU HỌC DƯƠNG THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.3882695 * Email: thduongthuy@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com